Coro da UDC

Membros do Coro UDC 2018/19 (c) campusindustrial

O coro da Universidade da Coruña fundouse en 1990, sendo os primeiros directores Ramiro Cartelle e Marta Castanedo. Posteriormente Julián Jesús Pérez tomou o relevo. Na actualidade, e desde o ano 2012, o director é Rupert Twine.

O coro ensaia no Centro Universitario de Riazor dous días á semana (luns e mércores), das 19:30 ás 21:30 horas. Ademais dos ensaios participa en actos académicos solemnes da UDC e tamén en concertos, invitado por institucións locais e autonómicas.

Para participar no coro non é imprescindible ter coñecementos de solfexo, só ter ganas de cantar e compromiso de asistencia aos ensaios. Selecciónase aos participantes mediante unha pequena proba para a que se pode concertar unha cita acudindo ao CUR en horarios de ensaio ou ben contactando co director na dirección de correo: rupert.twine@gmail.com

Os alumnos poden obter créditos ECTS pola súa participación no Coro. O enfoque da actual dirección céntrase tanto en repertorio moderno, música pop, bandas sonoras de cine… como nas obras corais máis representativas de cada século. A principal finalidade desta actividade é aprender a apreciar a importancia da música como linguaxe artística e como medio de expresión cultural mediante a interpretación da música coral de diferentes épocas, xéneros e estilos.

O coro renova anualmente os seus membros debido a que moitos estudantes rematan as súas carreiras e outros toman o relevo, pero tamén conta coa continuidade e estabilidade que lle proporciona ao coro a participación doutros membros da comunidade universitaria, como profesores, persoal de administración e servizos ou estudantes da Universidade Sénior.

Enderezo electrónico de contacto: cultura.coruna@udc.gal