O PAT nos Centros

Elementos dun proxecto de PAT

Guía orientativa para a construcción dos proxectos de PAT dos centros

ver documento

Solicitude para a continuidade no PAT do centro

Documento que debe enviarse ao CUFIE a inicio de cada curso, para a renovación do profesorado que participa no PAT do centro no ano académico en curso. Os documentos deben ser enviados antes do 1 de outubro de cada ano.

ver documento

Proxectos de PAT nos centros da UDC

Proxectos de PAT enviados polos diferentes centros da UDC. Os proxectos deben ser enviados antes do 31 de outubro de cada ano.

Escola Técnica Superior de Arquitectura
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Facultade de Ciencias
Facultade de Ciencias da Comunicación
Facultade de Ciencias da Educación
Facultade de Ciencias da Saúde
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
Facultade de Dereito
Facultade de Economía e Empresa
Facultade de Filoloxía
Facultade de Fisioterapia
Facultade de Informática
Facultade de Socioloxía
Escola Politécnica Superior
Escola Universitaria de Deseño Industrial
Escola Universitaria Politécnica
Facultade de Ciencias do Traballo
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Facultade de Humanidades e Documentación
Escola Universitaria de Enfermaría
Escola Universitaria de Relacións Laborais
Escola Universitaria de Turismo 

Listaxes de coordinadores/as e titores/as por centro

Listaxes de cada centro do seu coordinador/as correspondente e os titores/as que forman parte do PAT dese centro. As listaxes deben ser remitidas polo coordinador ao CUFIE antes do 1 de outubro do ano en curso.

Escola Técnica Superior de Arquitectura 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos 2019/20 I 2018/19I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Ciencias 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Ciencias da Comunicación 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Ciencias da Educación 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Ciencias da Saúde 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Dereito 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Economía e Empresa 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Filoloxía 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Fisioterapia 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Informática 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Socioloxía 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Politécnica Superior 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Universitaria de Deseño Industrial 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Universitaria Politécnica 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Ciencias do Traballo 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Enfermaría e Podoloxía 2019/20 I 2018/192017/18 | 2016/17 | 2015/16
Facultade de Humanidades e Documentación 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Universitaria de Enfermaría 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Universitaria de Relacións Laborais 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16
Escola Universitaria de Turismo 2019/20 I 2018/19 I 2017/18 | 2016/17 | 2015/16

Fichas de seguimento do alumnado

  • Ficha para o alumnado que se incorpora por primeira vez no PAT (ver documento)
  • Ficha para o seguimento do alumnado de nova incorporación no PAT (ver documento)
  • Ficha de seguimento do alumnado con experiencias anteriores no PAT (ver documento)
  • Ficha de seguimento de mentores (ver documento)

Titores/as que desenvolveron satisfactoriamenta as súas funcións

Ficha na que se recolle a relación de titores/as que desenvolveron as súas funcións satisfactoriamente dentro do PAT do seu centro. Os coordinadores/as deben remitir esta listaxe ao remate do curso académico, antes do 10 de xullo.

ver documento

Alumnos/as que exerceron tarefas de Mentoring

Ficha na que se recolle a relación de alumnado que exerceu tarefas de Mentoring durante o curso. Os coordinadores/as deben remitir esta listaxe ao remate do curso académico, antes do 10 de xullo.

ver documento

Informe de memoria do PAT do centro

Ficha para a realización do informe de memoria final do PAT do centro. Os coordinadores/as deben remitir este informe xunto co documento do apartado anterior antes do 31 de xullo.

ver documento

Guía simplificada para a avaliación dos PAT

Documento elaborado por Sebastían Rodríguez Espinar no que se propoñen unha guía dos pasos a seguir para a avaliación dos PAT dos centros. Cada centro pode empregar o seu propio instrumento, esta guía só é a titulo informativo e orientativo.

ver documento