Simultaneidade de matricula

1. Pódense simultanear os estudos de doutoramento con outros estudos universitarios?

2. A simultaneidade de estudos pode ser considerada como motivo de solicitude de prórroga?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pódese simultanear os estudos de doutoramento con outros estudos universitarios?

Sí, pero non se poderán simultanear os estudos en dous programas de doutoramento.

2. A simultaneidade de estudos pode ser considerada como motivo de solicitude de prórroga?

Non. A simultaneidade de realización de estudos de doutoramento con outro/s estudo/s universitario/s non será considerada como motivo de solicitude de prórroga.