DEPARTAMENTO  DE

PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA

   

Novas:

Programa de Doutorado Interuniversitario en Equidade e Innovación en Educación

Listaxe provisional de admitidos doutoramento 2013/14

 

 

Mestrado Universitario e Doutorado en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa

Dirección
Profesorado
Docencia 
Doutoramento

Grupos de Investigación
Actividades Culturais
     

Data da última actualización:3/10/2013
Comunicación: