Facultade de Ciencias do Traballo

Os estudos de Relacións Laborais pretenden a formación de especialistas na defensa e asesoramento de traballadores e empresarios, nunha complexa función, cunha rama xurídica ampla e unha profundización no Dereito do Traballo e da Seguridade Social. Outra rama de carácter económico e técnico, con especial atención á visión do subsistema empresarial de RRHH, sen esquecer a visión global da empresa, tanto desde un prisma interno como externo, con todos os factores económicos esóxenos que teñen influencia sobre o sistema empresa. Finalmente, unha rama sociolóxica sen a cal non teríamos unha visión completa do apaixonante mundo das Relacións Laborais.
En canto ás saídas profesionais, a visión e a abordaxe integral dos problemas sociolaborais e a xestión de Recursos Humanos constitúen as competencias máis características do profesional das Relacións Laborais.
Campus Esteiro, R/ San Ramón s/n
15403 Ferrol, Ferrol (03672)
España (ES)

Ciencias e técnicas da navegación

Nome Categoría Dedicación
Louro Rodríguez, Julio PC-DR TC Doutor

Construcións navais

Nome Categoría Dedicación
Carral Couce, Luís Manuel TIT-UN TC Doutor
Castro Santos, Laura INT-SU TC Doutor
Fernández Feal, María Mercedes Coro CAT-EU TC Doutor
Villa Caro, Raúl ASOC-3 P6 Doutor

Dereito administrativo

Nome Categoría Dedicación
Sánchez González, Jennifer INT-SU P6
Santos Pita, Manuela Del Pilar PC-DR TC Doutor
Sanz Larruga, Francisco Javier CAT-UN TC Doutor

Dereito do traballo e seguridade social

Nome Categoría Dedicación
De Castro Mejuto, Luis Fernando ASOC-3 P6 Doutor
López Arranz, María Asunción PC-DR TC Doutor
López Coira, José COL TC
Munín Sánchez, Lara María ASOC-3 P6 Doutor
Ron Latas, Ricardo Pedro TIT-UN TC Doutor

Dereito mercantil

Nome Categoría Dedicación
Rodríguez Losada Pérez Montero, Juan TIT-EI TC

Economía aplicada

Nome Categoría Dedicación
Agulló Leal, Fernando Luís P-INEF TC Doutor
Casal Rodríguez, Bruno INT-SU TC Doutor
García López, Javier Ángel ASOC-3 P6
López Fernández, José Luis COL TC
López Martínez, Iván TIT-UN TC Doutor
Pérez López, José Benito INT-SU TC

Economía financeira e contabilidade

Nome Categoría Dedicación
Anido Martínez, Cristina INT-SU TC
Ruíz Lamas, Fernando Carlos TIT-UN TC Doutor

Educación física e deportiva

Nome Categoría Dedicación
Palacios Aguilar, José TIT-UN TC Doutor

Enfermería

Nome Categoría Dedicación
Bernabeu Piñeiro, Francisco Arturo TIT-EU TC
Romero Martín, Manuel Justo Fernand TIT-UN TC Doutor
Varela Feal, Nuria Esther TIT-UN TC Doutor

Enxeñaría de sistemas e automática

Nome Categoría Dedicación
Calvo Rolle, José Luís TIT-UN TC Doutor
González Filgueira, Gerardo PC-DR TC Doutor
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio TIT-UN TC Doutor

Enxeñaría dos procesos de fabricación

Nome Categoría Dedicación
Couce Casanova, Antonio COL TC

Enxeñaría mecánica

Nome Categoría Dedicación
Álvarez Feal, José Carlos Juan PC-DR TC Doutor
Saavedra Otero, Emilio PC-DR TC Doutor

Enxeñaría nuclear

Nome Categoría Dedicación
Zaragoza Fernández, María Sonia PC-DR TC Doutor

Enxeñaría química

Nome Categoría Dedicación
Rodríguez Guerreiro, María Jesús PC-DR TC Doutor

Expresión gráfica na enxeñaría

Nome Categoría Dedicación
Rodríguez García, Juan De Dios PC-DR TC Doutor

Fundamentos da análise económica

Nome Categoría Dedicación
Martín Palmero, Federico Guillermo PC-DR TC Doutor

Máquinas e motores térmicos

Nome Categoría Dedicación
Lara Coira, Manuel PC-DR TC Doutor

Matemática aplicada

Nome Categoría Dedicación
Díaz Díaz, Ana María INT-SU TC Doutor

Organización de empresas

Nome Categoría Dedicación
Alonso Seoane, María Jesús PC-DR TC Doutor
García Núñez, Moisés Alberto TIT-UN TC Doutor
Sánchez Fernández, María Dolores AXU-DR TC Doutor
Vez Vázquez, Juan Carlos INT-SU P3

Psicoloxía social

Nome Categoría Dedicación
López-Cortón Facal, Ana María INT-SU P6 Doutor
Reig Botella, Adela Milagro INT-SU TC Doutor
Rolón Varela, José María COL TC

Química física

Nome Categoría Dedicación
Canle López, Moisés TIT-UN TC Doutor

Química inorgánica

Nome Categoría Dedicación
Avecilla Porto, Fernando Francisco TIT-UN TC Doutor

Química orgánica

Nome Categoría Dedicación
Riveiros Santiago, Ricardo TIT-UN TC Doutor

Socioloxía

Nome Categoría Dedicación
Gomis Rodríguez, Alfonso TIT-EU DR TC Doutor
Suárez Grimalt, Laura INT-SU TC

Resumo de infraestruturas

A información amosada é subministrada polo Sistema de Xestión de Espazos da UDC.

Equipo de goberno

Decano/a

  • López Fernández, José Luis

Vicedecano/a

  • Gomis Rodríguez, Alfonso

Secretario/a de Facultade

  • García Núñez, Moisés Alberto

Secretario/a do Decanato

  • Fernández Vázquez, Silvia