Mestrado en Loxística e Transporte

  

Título Universitario Propio de Posgrao a que da lugar
Mestrado en Loxística e Transporte

  

 

 Data de aprobación  Duración  Prazas  Créditos ECTS Prezo  Bolsas 
 26-11-2013 Anual  15-25 65 

 4.900 €

 2.450 €

 

 

Ficha resumo:

Mestrado en Loxística e Transporte

 

Información:

Preinscrición e matrícula na Fundación Universidade de A Coruña (FUAC)

 

Director:

Luis Carral Couce
Tel.: +34 981 337 400 ext.:3254

E-mail: l.carral@udc.es