Somos

Un grupo de profesionais preocupados pola normalización e inclusión de tódalas persoas con discapacidade intelectual. Ofrecendo un trato cercano e cálido, cunha linguaxe comprensible e unha comunicación fluída.

A calidade na atención, o traballo en equipo, a relación humana afectiva, a conducta ética: transparencia, seriedade profesional, a responsabilidade, a mellora continua, o entusiasmo, e a formación permanente; son algúns dos aspectos esenciais que cumpre o noso servicio. Ver tarxa de presentación.

  • Manoel Baña Castro, director de servizo
    Isabel Novo Corti, profesora de Análise Económica e ADE
  • Sara Pellón Domínguez, técnica de Diagnose
  • Saínza Ramos López, técnica de Atención
  • María José Diaz Arruñaga, técnica de Servizos