Que é?

 A TUI é unha tarxeta intelixente, realizada en colaboración co Santander, que acredita os estudantes, profesores e persoal de administración e servizos como membros da comunidade universitaria.

tarxetas