Utilidade

1. Acreditación universitaria

É a identificación da Universidade da Coruña

Contén: nome e apelidos, fotografía e colectivo ao que pertence (profesorado, PAS, estudante...)

2. Control de accesos

Requírese a súa utilización nos servizos que o teñan establecido; actualmente ordenadores das aulas net e acceso aos edificios. Opcionalmente acceso á Secretaría Virtual de Profesores.

3. Empréstito de libros na biblioteca

Permite solicitar libros da biblioteca do teu centro, dunha forma rápida e doada, xa que o lector óptico visualiza o código de barras impreso na túa tarxeta.

4. Tarxeta deportiva

A TIU dáche acceso ás instalacións deportivas. Permite identificar se es usuario das instalacións e outórgache a posibilidade de pagar os cursos, actividades deportivas e alugamento das instalacións.

5. Moedeiro electrónico

Permite o pagamento de pequenos importes (ata 150 euros) en todas as dependencias onde exista un terminal de pagamento. Actualmente está dispoñible no Servizo de Deportes, nas cafetarías dos centros e nas copistarías dos centros.

Como se recarga?

En efectivo
Dentro do campus, nos terminais de recarga da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Elviña, Servizo de Deportes, Edificio de Apoio ao Estudo - Esteiro, e nas oficinas universitarias Santander.
Fóra do campus, nas oficinas Santander máis próximas á universidade.

En Caixeiros 4B
(opción Operacións Moedeiro)
Coa TIU, se ten o servizo 4B Maestro. Con calquera outra tarxeta 4B.

Como consultar o saldo?

Nos terminais de recarga opción Saldo Moedeiro.
Nos caixeiros 4B, opción Operacións Moedeiro.
Nos terminais de pagamento, cando vaias efectuar unha operación.

6. Contedor seguro de certificados

Sinatura electrónica

7. Descontos en comercios

Presentando a túa tarxeta ao realizar as túas compras en determinados comercios da Coruña e Ferrol, así como outros nacionais, poderás beneficiarte de descontos e outras vantaxes especiais.

Guía comercial A Coruña / Guía comercial Ferrol

7. Tarxeta 4B Maestro

Servizo opcional da TIU, asociado a unha conta en Santander que che permite:

  • Aboarlle á Universidade os servizos académicos
  • Recargar o teléfono móbil en caixeiros 4B
  • Realizar compras en comercios adheridos (máis de 12.000.000 en España e todo o mundo)