Santiago Rey Fernández Latorre

Santiago Rey Fernández Latorre

O excelentísimo señor don Santiago Rey Fernández Latorre, editor e empresario, en recoñecemento ao seu labor emprendedor, acompañado pola defensa das libertades e polas súas aportacións á cohesión de Galicia como comunidade.