Manuel Rivas Barrós

Manuel Rivas

O excelentísimo señor don Manuel Rivas Barrós, pola recoñecida excelencia do seu labor literario e xornalístico, pola innegábel achega da súa diversificada escrita á literatura, á cultura e á sociedade galegas, así como, na súa teimosa defensa das causas universais dos bos e xenerosos, polo seu moi relevante contributo para a dignificación do ser humano e para a cabal recuperación da integridade da súa memoria.