Fernando Lázaro Carreter

Fernando Lázaro Carreter

O excelentísimo señor don Fernando Lázaro Carreter, polos extraordinarios méritos que concorren na súa persoa como lingüista, teorizador da literatura e como escritor que, a través dos seus brillantes artigos na prensa, soubo transmitir un talante de sinseleza, tolerancia e sentido común en relación co uso idiomático e coa conciencia lingüistica.