Enrique V. Iglesias García

Enrique V. Iglesias García

O excelentísimo doutor don Enrique V. Iglesias García, polas súas valiosísimas aportacións a investigación e á diseminación do coñecemento científico sobre o desenvolvemento económico, a asimilación do progreso técnico nos países en desenvolvemento e a integración económica internacional, así como pola súa contribución á consolidación dunha comunidade iberoamericana de nacións.