Emiliano de Aguirre Enríquez

Emiliano de Aguirre Enríquez

O excelentísimo doutor Emiliano de Aguirre Enríquez, polas súas relevantes aportacións á investigación no eido da paleontoloxía humana tanto en España como en Galicia co descubrimiento e investigación de Atapuerca, Burgos e Gándaras de Budiño, Pontevedra, así como polas súas contribucións á formación do xermolo dos investigadores do cuaternario español espallando os seus traballos por todo o mundo.