Presentación

A Área de Servizos de Información e Xestión de Indicadores ten como función prioritaria responder as continuas solicitudes de datos estatísticos e demanda de información dos distintos aspectos desta universidade, procedente dos membros da comunidade universitaria, das distintas institucións públicas e da sociedade en xeral.

Deste xeito amósase coma a canle adecuada para recoller toda a información e os datos xerados pola universidade e, despois do tratamento e informatización destes, establecer un Sistema de Información Global que, utilizando as novas tecnoloxías da información e as comunicacións, permita ofrecer de maneira áxil unha panorámica xeral completa, sinxela e permanentemente actualizada da UDC.

Técnico superior en informática coordinador de área

Justo A. Álvarez Prieto

Técnicos superiores en informática

Eduardo Quintás Serantes
Ana Belén Rodríguez Díaz

Técnico de grao medio en informática

Ricardo Marqués Solla
Carlos Rodríguez Díaz

Secretaria técnica en informática

Maica Fernández Méndez

Técnico especialista en informática

José Juan González Meizoso

Técnica especialista en deseño gráfico

Ana María Orallo García