Servizo de PDI

O persoal docente e investigador da Universidade da Coruña estará composto por funcionarios dos corpos docentes universitarios e por persoal contratado.

O Servizo de Persoal Docente e Investigador desenvolve as seguintes funcións:

  • Xestionar o persoal docente e investigador, tanto funcionario como contratado administrativo ou laboral.
  • Elaborar e tramitar os procesos de selección de persoal. Elaborar e tramitar os procesos de provisión de persoal.

Xefe de servizo: Juan Ramón Rego Álvarez de Mon

Enderezo:
Reitoría
Rúa da Maestranza, 9
15001- A Coruña

Tel.: +34 981 167 000
Fax: +34 981 167 011
servizo.pdi@udc.es