Xestión das listaxes de agarda

Normativa

Resolución da Xerencia do 2 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para a cobertura temporal de postos de traballo do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña

Resolución da Xerencia do 20 de febreiro de 2017 pola que se modifica o artigo 5.º da Resolución da Xerencia do 2 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para a cobertura temporal de postos de traballo do persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña

Consulta das listaxes de agarda

Arquitecto técnico

Auxiliares administrativos

Auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos

Auxiliares de servizos

Axudantes de biblioteca

Condutor

Conserxe

Delineante

Documentalista

Secretario/a técnico Área de Informática

Secretario/a técnico/a de centros tecnolóxicos

Socorrista

Técnico de laboratorio de electricidade e electrónica

Técnico/a de Normalización Lingüística

Técnico/a en prevención de riscos laborais

Técnico/a en relacións internacionais

Técnico/a especialista da Oficina de Cooperación e Voluntariado

Técnico/a especialista da Unidade Técnica de Calidade

Técnico/a especialista de laboratorio

Técnico/a especialista de laboratorio (construción) 

Técnico/a especialista en actividades culturais

Técnico/a especialista en deseño gráfico

Técnico/a especialista en informática

Técnico/a especialista en mantementos

Técnico/a especialista en medios audiovisuais

Técnico/a grao medio en informática

Técnico/a I+D

Técnico/a superior da Unidade Técnica de Calidade

Técnico/a superior de microscopia

Técnico/a superior do Cufie

Técnico/a superior en bioloxía molecular

Técnico/a superior en informática

Técnico/a superior en instrumentación analítica

Técnico/a superior en parámetros ambientais

Técnico/a superior en química

Técnico/a superior en técnicas instrumentais de análise

Técnico/a superior en teleformación

Telefonistas