Programas Intensivos Erasmus

Un Programa Intensivo (IP) é un programa de estudos de corta duración no que participan estudantes e persoal docente de institucións de educación superior de diferentes países participantes co obxecto de:


• Fomentar a ensinanza eficaz e multinacional sobre temas especializados que, polo contrario, non se ensinarían en ningunha institución, o só en un número moi limitado delas.
• Permitir que estudantes e persoal docente traballen xuntos en grupos multinacionais e que se beneficien, por tanto, de condicións especiais de aprendizaxe e ensinanza normalmente non dispoñibles nunha única institución, e adopten novas perspectivas sobre o tema obxecto de estudo.
• Permitir que os membros do persoal docente intercambien puntos de vista sobre o contido educativo e novos enfoques curriculares, y que proben métodos docentes nun entorno académico internacional.


Un IP pode ser unha actividade que se realice dunha sola vez o que se repita ao longo de varios anos (máximo tres). Os IP requiren unha coordinación académica transnacional entre institucións de polo menos tres países participantes. Só a institución coordinadora debe presentar a proposta de IP.

 

Programas intensivos Erasmus na UDC