Mobilidade no marco de convenios bilaterais

Existen varios programas de mobilidade bilateral: Estes poden fundamentalmente ser o programa "Bilateral SM", ou "Bilateral SM específico"

Consultar as convocatorias de mobilidades bilaterais con fins de estudos

 

Consulta a información sobre universidades socias da UDC nos programas de mobilidade internacional con fins de estudos