Mobilidade no marco de convenios bilaterais

Existen varios programas de mobilidade bilateral: Estes poden fundamentalmente ser o programa "Bilateral SM", ou "Bilateral SM específico"

Consultar as convocatorias de mobilidades bilaterais con fins de estudos

Ver sección de formularios e trámites importantes

Consulta a información sobre universidades socias da UDC nos programas de mobilidade internacional con fins de estudos

Consulta outra información importante sobre recomendacións para viaxes no estranxeiro