Programa Jean Monnet

O programa Jean Monnet ten como meta estimular a docencia, a investigación e a reflexión no campo dos estudos da integración Europea nas institucións de educación superior dentro e fóra da Comunidade Europea. Estos estudos se definen como a análise dos orixes evolutivos das Comunidades Europeas e a Unión Europea en todos os seus aspectos.

O programa consta de varias accións, entre elas:

Acción 1: Os beneficiarios deste programa serán as institucións de educación superior e/ou asociacións de profesores e investigadores especializados na integración Europea.
Acción 3: Os beneficiarios desta acción serán institucións e asociacións activas a nivel europeo no campo da educación que persigan un obxectivo que sexa parte dunha política da UE e contribúan o desenvolvemento e a implementación da política e accións de cooperación da Comunidad en materia de educación. As bolsas estarán destinadas a financiar custos administrativos. (Enlace á web da UE)