Outros recursos

Informe SOMBRA (CEDAW) sobre a avaliación da aplicación en España da Convención sobre a Eliminación de Todas as formas de Discriminación contra a Muller (CEDAW en inglés) no periodo 2009-2013.

 

Mulleres e novas tecnoloxías

Guía "Confianza y seguridad de las mujeres en la Red" publicada polo Instituto de la Mujer

 

Publicacións sobre estudos de xénero/mulleres/ feminismo

Mulleres arquitectas en Galicia estudo realizado polo grupo MAGA da UDC

A muller no eido científico e tecnolóxico en Galicia

Arquitectura y género, una reflexión teórica. Estudo realizado por María Novas

Mujer, ciencia y discriminación: del efecto Mateo a Matilda

 

Concilación da vida laboral, familiar e persoal

Plan Concilia da Adminsitración Xeral do Estado

Convenio colectivo PDI Laboral

 

Linguaxe inclusivo

Exeria Aplicación informática para unha linguaxe non sexista (galego)

Recopilatorio de recursos web sobre linguaxe non sexista

Es ben gobernanta, sabíalo? Artigo publicado por Goretti Sanmartín no diario Sermos Galiza en abril de 2012

 

A desigualdade en cifras

Informe Unión europea She Figures 2012

Libro blanco: Situación de las mujeres en la ciencia española

Científicas en cifras 2011