CURSOS DE VERÁN 2017

INICIACIÓN AO MODELADO 3D DE INSTALACIÓNS EN EDIFICACIÓN (TECNOLOXÍA BIM) CON REVIT MEP. MODELADO CON REVIT MECÁNICO+ELÉCTRICO

20, 21 e 24 de xullo

Horario de 9:00 a 14:00 h.

PROGRAMA

Prazo de matrícula: do 19 de maio ata o 16 de xullo de 2017

Horas de duración: 15

Lugar de realización

Escola Universitaria Politécnica. Avda. 19 de febreiro s/n. Serantes-Ferrol

Recoñecemento académico

Titulacións a extinguir: Número de créditos de libre elección para alumnos da UDC 1

Titulacións de graos: De acordo co disposto na normativa mediante a que se establece o procedemento para o recoñecemento académico de créditos por participación en actividades universitarias nos Graos da UDC, aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2012, modificada por acordo do mesmo órgano de data 21 de xullo de 2016, aos estudantes da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h., máximo 3 créditos por curso”

Perfil preferente do alumnado: Alumnado ciclos Formación Profesional, carreiras técnicas universidad; persoal de oficina técnica de enxeñerías e empresas instaladoras

Coordinación

Dirección: Juan de Dios Rodríguez García
Secretaría: Gerardo González Filqueira

Entidades colaboradoras

NORPLAN, S.C.

Estudio Q Arquitectura y Urbanismo, S.C.Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a Estudantes de calquera universidade, estudantes de estudios de formación profesional, pensionistas, persoas desempregadas e comunidade universitaria da UDC

Información:

Escola Universitaria Politécnica

Avda. 19 de febreiro s/n

Serantes-Ferrol

jdedios@udc.es

Tel. 981 337 400 ext. 3002

Resumo do curso:

Introdución a *Revit *MEP Electricidade. Creación de visitas de traballo en *Revit *MEP para iluminación e deseño eléctrico. Engadir e modificar compoñentes eléctricos. Cálculos de iluminación. Engadir e modificar circuítos. Engadir e modificar cableados. Engadir e modificar cadros eléctricos. Engadir e modificar *conduit e bandexa. Planos. Introdución a *Revit *MEP Mecánico. Cálculo de cargas térmicas. Creación de vistas de traballo en *Revit *MEP para deseño de ventilación. Engadir equipamento mecánico e elementos terminais. Engadir condutos/tubos. *Dimensionamento. Probas. Conflitos entre instalacións. Planos

 

Número de prazas esgotado.