CURSOS DE VERÁN 2017

INICIACIÓN AO MODELADO 3D DE INSTALACIÓNS EN EDIFICACIÓN (TECNOLOXÍA BIM) CON REVIT MEP. MODELADO CON REVIT ARQUITECTURA

17, 18 e 19 de xullo

Horario de 09:00 a 14:00 h.

PROGRAMA

Prazo de matrícula: do 19 de maio ata o 12 de xullo de 2017

Horas de duración: 15

Lugar de realización

Escola Universitaria Politécnica

Avda. 19 de febreiro s/n

Serantes-Ferrol

Recoñecemento académico

Titulacións a extinguir: Número de créditos de libre elección para alumnos da UDC 1

Titulacións de graos: De acordo co disposto na normativa mediante a que se establece o procedemento para o recoñecemento académico de créditos por participación en actividades universitarias nos Graos da UDC, aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2012, modificada por acordo do mesmo órgano de data 21 de xullo de 2016, aos estudantes da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h., máximo 3 créditos por curso”

Perfil preferente do alumnado: Alumnos ciclos FP. Alumnos Carreiras Técnicas Universidade. Persoal de Oficina Técnica de enxeñerías e empresas instaladoras..

Coordinación

Dirección: Juan de Dios Rodríguez García
Secretaría: Gerardo González Filqueira

Empresas colaboradoras

NORPLAN, S.C.

Estudio Q Arquitectura y Urbanismo, S.C.

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 €

Aplicable a:

Estudantes de calquera universidade, comunidade universitaria da UDC, estudantes de estudos de Formación Profesional, pensionistas e persoas desempregadas.

Información:

Escola Universitaria Politécnica. Avda. 19 de febreiro s/n. Serantes-Ferrol.

jdedios@udc.es


Resumo do curso:

 Introdución a *REVIT (módulo de Arquitectura). Importar *CAD. Muros. Pisos e laxas. Cubertas. Escaleiras e varandas. Muros cortina. Compoñentes e familiar. *Fotorrealismo. Planos.

 

Número de prazas esgotado.