Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

PRESENTACIÓN

O Instituto Universitario de Estudios Maritimos e un centro propio da Universidade da Coruna, xunto coas Autoridades Portuarias de A Coruna, Ferrol- San Cibrao e Vilagarcia de Arousa. Este centro créase no marco xurídico establecido pola Lexislación Universitaria Xeral (arts. 10 e 11 da Ley 11/1983, do 25 de agosto, de Reforma Universitaria) e polos Estatutos da Universidade da Coruña (arts. 31 a 34).

Preténdese, coa creación deste Instituto, incrementar os coñecementos relativos á investigación portuaria para alcanzar un conxunto de resultados de aplicación práctica indispensables para o conxunto da sociedade galega.

Este Instituto é un centro adicado a investigación, actividade docente de cursos de posgrao, masters, e especialización e asesoramento técnico sobre temas relacionados co mundo marítimo.

FINALIDADES

O Instituto persegue unha finalidade especial, consistente en acceder o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar.

Neste sentido, as suas actividades están destinadas principalmente a investigación, así como tamén a ensinanza interdisciplinar das materias nel comprendidas. Independentemente de que as suas actuacións estean fundamentalmente dirixidas o estudio de valoracións e resultados de especial incidencia da Comunidade Autónoma de Galicia, nada impide que o citado Instituto naza con vocación plural e de desenrolo máis ala das fronteiras de dita Comunidade.

 
 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007