Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 
"Xornada sobre Vulnerabilidade da Costa frente aos Verquidos Maritimos"

 

 Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Facultade de CC Económicas e Empresariais
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar y data de celebración

26-27 de outubro. Paraninfo da Universidade da Coruna (Reitoria. Maestranza)

Programa da xornada

 

26 de outubro
9:30 Apertura xornadas.

MÓDULO 1. SISTEMAS DE PREDICION DE DERIVA: O PROXECTO ESEOO

Coordinador: D. Enrique Alvarez Fanjul Xefe do Departamento do Medio Marino Portos do Estado

10:00
A importancia da toma de medidas nos sistemas de predicion D. Enrique Alvarez Fanjul Xefe do Departamento do Medio Marino Portos do Estado
10:45
Os modelos de predicion de verquidos D. Raul Medina Santamaria. Director Grupo Inxeneria Oceanografica e de Costas de ETS de Inxeneiros de Estradas, Canles e Portos Universidade de Cantabria
11:30
Descanso
12:00
O modelo de predicion frances D. Fabriche Hernandez Manager of Validation. Mercator.
12:45
Arquitectura de un sistema de predicion de derivas D. Vicente Perez Munuzuri Director de Meteogalicia Xunta de Galicia
 

MODULO 2. A LOITA CONTRA A CONTAMINACION MARINA NO LITORAL

Coordinador: D. Michel Guirin Director do Centro de Documentacion, de Investigacion e de Experimentacion sobre a Contaminacion Accidental das Aguas (CEDRE)

16:30
A trasmision da informacion a sociedade D. Michel Guirin Director do Centro de Documentacion, de Investigacion e de Experimentacion sobre a Contaminacion Accidental das Aguas (CEDRE)
18:00 Descanso
17:15
Analise economica dos accidentes maritimos e desastres medioambientais D. Fernando Gonzalez Laxe Director Instituto Universitario de Estudios Marinos Universidade da Coruna
18:30
Procedementos de loita contra a contaminacion D. Xoan Novoa Rodriguez Xefe da Division de Estudios e Planificacion CEPRECO. Ministerio da Presidencia
19:15
O tratamento dos residuos D. Juan Martinez Sanchez Subdirector Xeral de Prevencion de Residuos Ministerio de Medio Ambiente

 

27 de outubro

MÓDULO 3. ASPECTOS XURIDICOS DA LOITA CONTRA A CONTAMINACION MARITIMA

Coordinadora: Dña. Marta Garcia Perez Profesora Titular de Dereito Administrativo Universidade da Coruna

10:00
Aspectos organizativos e competencias da loita contra a contaminacion maritima Dña. Marta Garcia Perez Profesora Titular de Dereito Administrativo Universidade da Coruna
10:45
As medidas de prevencion da contaminacion marina. En especial, os lugares de refuxio D. Juan Luis Pulido Begines Profesor Titular de Dereito Mercantil. Universidade de Cadiz
11:30
Descanso
12:00
A planificacion como ferramenta basica de loita contra a contaminacion marina D. Francisco Javier Sanz Larruga Profesor Titular de Dereito Administrativo Universidade da Coruna
12:45
O Dereito maritimo e os sistemas compensatorios: a proposito del Prestige Dña. Consuelo Castro Rey Avogada do Estado-Xefe na Coruna Ministerio de Xusticia
 

MODULO 4. A LOITA CONTRA A CONTAMINACION NO MAR

Coordinadora: Dña. Pilar Tejo Mora-Granados Directora Sociedade Salvamento e Seguridade Maritima (SASEMAR)

16:30

Os Plans de Continxencias D. Javier Villanueva Santaulari Xefe Area Contaminacion. Direccion Xeral Marina Mercante Ministerio de Fomento

17:15
Unidades e medios de loita no mar D. Jesus M. Uribe Echaburu Director de Operacions SASEMAR
18:00 Descanso
18:30
Participacion da flota pesqueira operativa en labores de loita contra a contaminacion D. Antonio Novas Loira Xefe Servicio busca, salvamento maritimo e loita contra a contaminacion da Subdireccion Xeral de Gardacostas. Conselleria de Pesca e Asuntos Maritimos. Xunta de Galicia
19:15
Clausura

 

 

 
 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007