Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

"Xornada sobre os outros usos do mar”


 

 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981 167 000 (extensión 2463)
Fax: 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Lugar e data de celebración

2 de Xullo de 2009

Escola de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos.

Certificación

Entregarase un certificado a todos os asistentes a xornada.

Solicitada a validación da xornada como equivalente a un crédito de libre configuración da Universidade da Coruña.

Programa da xornada

Xoves, 2 de Xullo de 2009
08:45
Recepción de asistentes.
09:00
Acto de apertura a cargo do director do I.U. de Estudios Marítimos, D. Fernando González Laxe e a organizadora da xornada, Dona Fernanda Miguélez Pose.
SESIÓN DE MAÑÁN:
9:15
1ª ponencia
"Situación actual do aproveitamento da enerxía do mar."

D. Manuel Lara Coira
 (Universidade da Coruña)
10:15
2ª ponencia
"Acuicultura: Granxas mariñas, parques de cultivo e auxiliares de acuicultura."

Dona Rosa Liaño Pedreira
 (Consellería de Pesca)
11:15
Pausa-café
 
11:45
3ª ponencia
"A auga e o sal: salinas e plantas desalinizadoras"

D. Emilio Menéndez Pérez
 (Universidad Autónoma de Madrid)
13:00
4ª ponencia
"Os usos farmacolóxicos do mar: novos antitumorales de orixe mariña"

D. Fernando Reyes
 (PharmaMar)
11:30
Pausa Xantar
 
SESIÓN DE TARDE:
16:00
5ª ponencia
"Actuacións no litoral con fins de ocio:
portos deportivos"

D. Ignacio Villar
 (Portos de Galicia)
16:30
6ª ponencia
"Actuacións no litoral con fins de ocio:
praias"

D. Fernando López
 (Aquática Ingeniería Civil)
17:00
7ª ponencia
"Visita guiada a os canais de oleaxe a escala do CITEEC"

D. Enrique Peña
 (Universidade da Coruña)
18:00
Pausa-café
 
18:30
8ª ponencia
"Refrixeración para centrais térmicas e enfriamento para a regasificación nas plantas de gas natural"

D. Carlos Souto Torres
 (Universidade de Vigo)
19:30
9ª ponencia
"O mar, ¿é ou non é un basureiro? As EDAR e os protocolos para barcos"

 (Universidade de Vigo)
20:30

Enquisa-test avaliable sobre a temática tratada
21:30

Peche

Prazo e formalización de inscripcións

Prezo da inscrición: 20€

Unha vez realizado o pagamento, enviarase o resgardo, xunto coa folla de inscrición, á Secretaría do Instituto.  

As prazas son limitadas de acordo co aforo do local onde se realiza o Seminario.

Atenderase rigurosamente a orde de inscrición.

Prazo de inscrición: ata o 25 de Xuño de 2009.

A solicitude de inscrición debe dirixirse a:

Instituto Universitario de Estudios Marítimos

Ed. Servizos Xerais de Investigación - Campus de Elviña

15071 A Coruña

ou mediante envío por fax ó: 981167125

ou mediante correo electrónico a iuem@udc.es

 


ORGANIZAN


 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007