Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

“Xornada sobre o turismo nautico en Galicia: Planificacion e Xestion de Portos Deportivos”

 


Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar e data de celebración

21 de abril de 2005. Real Clube Náutico da Coruña

Descripción e obxetivos

Galicia posee unhas destacadas potencialidades que propician o desenvolvemento do turismo náutico deportivo de recreo. Os portos galegos son un centro de destino de importante valor. A localización xeográfica na fachada Atlántica europea incrementa ainda mais a súa posición estratéxica para a recepción de embarcacions. A xornada presenta ten como finalidade reflexionar sobre as potencialidades dos portos galegos para o desenvolvemento dun importante producto turístico.

A xornada, convalidable con un crédito de libre configuración, esta dirixida a estudantes e profesores, espacialmente das titulacións de Economía, Dereito, Enxenería de Caminos, Canales e Portos, Ciencias do Mar e Marina Civil; así coma a todos os profesionais e especialistas relacionados coas actividades maritimo-portuarias.

Programa

 
9:00
Recepción de asistentes e entrega da documentación.
9:15
Acto de apertura e inauguración a cargo de D. Jose Emilio Astray Coloma, Presidente do Real Clube Náutico da Coruña (R.C.N.C.); D. Roberto Martinez-Anido Ricoy, Secretario do R.C.N.C.; D. Fernando González Laxe, Director do Instituto Universitario de Estudios Marítimos; D. Guillermo Grandio Chao, Presidente da Autoridade Portuaria de A Coruña; e D. Carlos Negreira Souto, Presidente do Ente Público Portos de Galicia.
09:30

Primeira ponencia. A ordenación dos portos deportivos en Galicia. “A política dos portos deportivos de Galicia.” D. Carlos Negreira Souto. Presidente do Ente Público Portos de Galicia. “O desenvolvemento do porto deportivo de A Coruña.” D. Guillermo Grandio Chao. Presidente da Autoridade Portuaria da Coruña.

11:30
Pausa Café
11:45
Segunda Ponencia. A xestión e dirección comercial dos portos deportivos. “Xestión socioeconómica do Area Portuaria da Coruña.” D. German Suárez-Pumariega Lores. Vicepresidente do R.C.N.C. Presidente de Dársena Deportiva, S.A. D. Julian Ojea de Castro. Consejero de Dársena Deportiva, S.A. Directivo del R.C.N.C. Vocal de Infraestructuras. “Planificación e financiación de portos deportivos.” D. Bernardo Sánchez Pavón. IGETI.
14:15
Comida
15:45
Terceira Ponencia. “As infraestructuras náutico deportivas como un producto diferenciador da oferta turistica litoral de Galicia.” D. José Antonio Díaz Fernández. IDEGA (Universidade de Santiago). IGETI.
“Factores determinantes na ordenación das infraestructuras náutico-deportivas no sector turístico.” D. Carlos Alberto Patiño Romaris. IDEGA (Universidade de Santiago). IGETI.
17: 45
Pausa café
18: 00
Cuarta Ponencia. “A xestión medioambiental dos portos deportivos”.
Dna. Marta García Pérez. Facultade de Dereito. Universidade da Coruña
19: 30
Coloquio e Mesa Redonda
21: 00
Entrega de diplomas.

 

Prazo e formalización de inscripcións

O prazo de inscripción permanecera aberto dende o 21 de marzo ata o 19 de abril, ambos incluidos.

Prezo de Inscripción: 20 ˆ

Unha vez efectuado o pago, enviarase o resgardo ou o orixinal da transferencia, xunto coa folla de inscripción a Secretaria do Instituto.

 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007