Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 
"Xornada sobre sostenibilidade pesqueira e xestión dos recursos "

 

Tríptico

 


Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar e data de celebración

16 de marzo de 2005. Casa Consistorial. Illa de Arousa

 

Descripción e obxectivos

Dentro do marco dun convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña e a Unión Xeral de Traballadores, financiado con fondos da Unión Europea e a Fundación Biodiversidade encadranse unhas xornadas sobre a sostenibilidade nos distintos sectores productivos galegos.

A gran cantidade de cultivo de mexillón e marisqueo, ademais da presenza de industrias de transformación na Illa de Arousa, fan que éste sexa un lugar de grande interese para a discusión e divulgación destes temas.

 

Programa da xornada

12:15
Recepción dos asistentes e entrega da documentación.
12:30
Acto de apertura a cargo de Dna. Dolores Hernández, Secretaria Confederal de Medio Ambiente e Saude Laboral de UXT; D. Fernando González Laxe, Director do Instituto Universitario de Estudios Marítimos; e D. José Manuel Vázquez Vázquez, Alcalde de A Illa de Arousa.
13:00
“Los Modelos Organizativos”. Dna. Carmén Gallego, Parlamentaria Gallega, Cofundadora de AGAMAR.
13:30
"La normativa actual de sanciones”. Dna. Rosa Liaño Pedreira, Inspectora da Conselleria de Pesca.
14:30
Pausa COMIDA
15:45
“Mesa REDONDA: Os Sistemas de Participación”. Coa intervención dos ponentes citados anteriormente e de D. Francisco Iglesias Prol,  Patrón Maior da Cofradia de O Grove, D. Manuel Maneiro Castro, Patrón Maior da Cofradia da Pobra, e D. Ramón Dios, Presidente do Consello Regulador do Mexillón.
17:30
Peche

 

 
 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007