Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

"Xornada sobre seguridade marítima"

 

Impreso de inscripción

 Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar e data de celebración

9 de marzo de 2005. Castelo de Santa Cruz (CEIDA), Oleiros, A Coruña

Descripción e obxectivos

A xornada, organizada polo Instituto Universitario de Estudios Marítimos, baixo a dirección do Profesor D. Fernando González Laxe e coordinada pola Dra. Dna. Fernanda Miguélez Pose, forma parte das accións cofinanciadas polo Fondo Social Europeo e a Fundación Biodiversidade no marco do Programa Operativo “Iniciativa Empresarial y Formación Contínua (2000-2006) objetivos 1 y 3”

Programa da xornada

 

9:15
Recepción de asistentes e entrega da documentación.
9:30
Acto de apertura a cargo de Dna. Dolores Hernández, Secretaria Confederal de Medio Ambiente e Saude Laboral de UXT; D. Fernando González Laxe, Director do Instituto Universitario de Estudios Marítimos, e D. Carlos Vales Vázquez, Director do CEIDA.
10:00
"A Evolución dos Mecanismos Europeos de Regulación e de Seguridade Marítima despois da Catástrofe do Prestige. Unha Especial Referencia a España". D. Javier Prado Domínguez, D. Jesús Dopico Castro. Facultade de C.C. Económicas. Universidade da Coruña.
10:45
“Novos Plantexamentos Xurídicos sobre a Seguridade Marítima en España tras o Caso Prestige”. D. Francisco Javier Sanz Larruga. Facultade de Dereito. Universidade da Coruña.
11:30
Pausa café
12:00
“Posibles Medidas de Seguridade do Corredor Marítimo Galego”
D. José Bustabad Domínguez. Secretario Xeral Intercomarcal de UXT – Transportes. Membro da Permanente do Mar. Unión Xeral de Traballadores.
12:45
“A Repercusión sobre os Traballadores do Sector Marítimo”. D. José Manuel Ortega Balino. Capitaán de Mariña Mercante. Inspector de ITF para Galicia e Asturias.
13:30
Peche
 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007