Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

"A enerxía que vén do mar”

 

 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981 167 000 (extensión 2463)
Fax: 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Lugar e data de celebración

1 de Xullo de 2008. Castelo de Santa Cruz (Oleiros).

Certificación

Entregarase un certificado a todos os asistentes a xornada.

Solicitada a validación da xornada como equivalente a un crédito de libre configuración da Universidade da Coruña.

Programa da xornada

08:45
Recepción de asistentes
09:00
Acto de apertura a cargo de Don Carlos Vales (Director do CEIDA), Dona Fernanda Miguélez Pose e Don Fernando González Laxe
09:15
Abastecemento enerxético. Escenarios de futuro.
D. Andrés Feijoo Lorenzo, Universidade de Vigo
09:45
España como unha "illa" enerxética.
D. Emilio Menéndez Pérez, Universidad Autónoma de Madrid
10:30
Situación actual do aproveitamento da enerxía do mar.
D. Manuel Lara Coira, Universidade da Coruña
11:30
Pausa café
12:00
Aproveitamento da enerxía das olas.
D. Pedro Ibáñez, Tecnalia
13:15
Mesa Redonda
14:30
Pausa xantar
16:00
Aproveitamento enerxético da plataforma litoral Galega.
D. Emérito Sambade, INEGA
17:00
Airemar: sumidoiro de CO2 e fonte de biomasa.
D. Cristian Gomis, Universidad de Alicante y BFS
18:00
Pausa café

18:30

Impacto do cambio climático nas condicións oceanográficas e nos ecosistemas mariños de Galicia.
D. Manuel Ruiz
D. Antonio Bode, Instituto Español de Oceanografía
19:00
19:30
Os portos e as súas posibilidades de explotación e aproveitamento enerxético.
D. Andrés Guerra Sierra, Autoridade Portuaria da Coruña
20:00
Separar, reciclar, valorizar e proxecto "peixe verde".
D. Manuel Bermúdez Díaz, Porto de Celeiro

20:30

Mesa redonda: O contexto europeo e retos de futuro.
D. José Álvarez Díaz, Sociedade Galega de Medio Ambiente
D. Fernando González Laxe, Instituto Universitario de Estudios Marítimos
21:00
Enquisa-test valuable sobre a temática tratada
21:30
Peche

Prazo e formalización de inscripcións

O prazo de inscripción permanecerá aberto ata o 20 de Xuño de 2008. Debe remitir o impreso de incscripción, debidamente enchido cos seus datos á Secretaria do Instituto Universitario de Estudios Marítimos.

Prezo de Inscripción

Inscripción: 20 €

Máximo: 80 prazas

Unha vez efectuado o pago, enviarase o impreso de pago ou copia da transferencia, xunto co impreso de inscripción debidamente cumprimentado, á Secretaría do Instituto Universitario de Estudios Marítimos.

Os asistentes que, por razóns xeográficas ou outras circunstancias, non poidan recoller os impresos do pago, efectuarán unha transferencia bancaria na conta 0049.5030.15.25 1601 1262

 

Colaboran


 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007