Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 
"Xornada sobre Teledetección de Pesquerías e Predicción de Mareas Vermellas"

 

 Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar y data de celebración

1 de Xullo de 2002 no Rectorado da Universidade da Coruña

Descripción e obxetivos

A xornada está organizada polo Instituto Universitario de Estudios MarÍtimos, baixo a dirección do Profesor D. Fernando González Laxe e coordinado pola Dra. Dna. Fernanda Miguélez Pose, Profesora de Física da Materia Condensada.

A xornada, convalidable por un crédito de libre configuración ou un curso de 10 horas, está dirixida a estudiantes e profesores universitarios, especialmente das titulacións de Informática, Economía, Bioloxía, Marina Civil, Enxenería Naval e a todos os especialistas das actividades Marítimo-Pesqueiras

Programa da xornada

9:00
Recepción de asistentes e entrega de documentación
9:15
Acto de apertura a cargo do Excmo. Sr. D. Alejandro Pazos Sierra, Vicerrector de Investigación da Universidade da Coruña e do Excmo. Sr. D. Antonio Couceiro, Presidente da Autoridade Portuaria da Coruña. Presentación da xornada a cargo do profesor D. Fernando González Laxe, Director do Instituto Universitario de Estudios Marítimos.
9:30
Primeira Ponencia: "Introducción a Teledetección: Satélites Oceanográficos". Dr. D. José Manuel Cotos Yánez. Grupo TELSIG. Universidade de Santiago de Compostela.
10:30
Segunda Ponencia: "Relación de parámetros oceánicos con diversas pesquerías. Sistema operacional de pesquerías da Universidade de Santiago de Compostela". Dr. D. Alejandro José Tobar. Grupo TELSIG. Universidade de Santiago de Compostela.
11:30
Pausa Café
12:00
Terceira Ponencia: "A Teledetección no barco: situación actual". Dr. D. Andrés Díaz. Puerto Celeiro S.A. (SERVICEL)
13:00
Mesa redonda. Conferenciantes, armadores e profesionais do sector.
14:00
Xantar
16:15
Cuarta Ponencia: "Sistema para a predicción de mareas vermellas nas Rías Baixas Galegas". Dr. D. José Manuel Cotos Yánez. Grupo TELSIG. Universidade de Santiago de Compostela.
17:15
Quinta Ponencia: "Oceanografía espacial. Impacto nas actividades pesqueiras e detección de episodios tóxicos". Dr. D. Joaquín Trinanes. NOAA (NASA)
18:15
Pausa Café
18:45
Sexta Ponencia: "Predicción e vixilancia de fenómenos adversos no mar". D. Modesto A. Sánchez Barriga. Predictor Marítimo e Aeronáutico do Instituto Nacional de Meteoroloxía de Madrid.
19:45
Debate e Mesa Redonda. Conferenciantes, armadores e profesionais do sector.
20:45
Clausura e entrega de diplomas

 

Prazo e formalización de inscripcións

O prazo de inscripción permanecerá aberto dende o 13 de Maio ata o 21 de Xuño, ambos incluidos. Os asistentes que por razóns xeográficas ou outras circunstancias non poidan recoller os ingresos de pago efectuarán a correspondente transferencia bancaria a conta 0049.5030.15.2516011262, correspondente a oficina principal do BSCH na Coruña.

Prezo de Inscripcion

Só inscripción: 15
Inscripción e comida: 35

Unha vez efectuado o pago, enviarase o resgardo ou o orixinal da transferencia, xunto coa folla de inscripción a Secretaría do Instituto. A lista de admitidos publicarase nesta páxina web.

 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007