Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

"Xornada sobre Enerxía e Sostenibilidade. Indidencia no medio mariño"

 

 Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar y data de celebración

1 de Xullo de 2003. Castillo de Santa Cruz (CEIDA), Oleiros, A Coruña

Descripción e obxetivos

A xornada esta organizada polo Instituto Universitario de Estudios Marítimos, baixo a dirección do Profesor D. Fernando González Laxe e coordinado pola Dra. Dna. Fernanda Miguélez Pose, Profesora de Física da Materia Condensada.

A xornada, convalidable por un crédito de libre configuración ou un curso de 10 horas, está dirixida a estudiantes e profesores universitarios, especialmente das titulacións de Informática, Economía, Bioloxía, Marina Civil, Enxenería Naval e a todos os especialistas das actividades Marítimo-Pesqueiras.

Programa da xornada

9:00
Recepción de asistentes y entrega de documentación.
9:15
Acto de apertura a cargo de la Excma Sra. Dna. Mª Jesús Manso Revilla, Vicerrectora de Ordenación Académica de la UDC y del Excmo. Sr. D. Carlos Vales Vázquez, Director del CEIDA.
Presentación de la Jornada por el Profesor D. Fernando González Laxe.
9:30
Primera Ponencia: "Energía y medio ambiente". Dra. Dña. Fernanda Miguélez Pose. Universidad de A Coruña.
10:30
Segunda Ponencia: "Desarrollo sostenible" Dr. D. Federico Martin Palmero. Universidad de A Coruña.
11:30
Pausa café.
12:00
Tercera Ponencia: "Seguridad Ambiental Marítima" Dr. D. Jesús Dopico. Universidad de A Coruña.
13:00
Mesa Redonda y Debate
14:00
Comida
16:15
Cuarta Ponencia: "España isla energética" Dr. D. Emilio Menéndez Pérez. Universidad Autónoma de Madrid.
18:15
Pausa café
18.45
Quinta ponencia: "Los recursos energéticos en Galicia. Pasado y perspectivas de futuro" Dr. D. Manuel Lara Coira. Universidade da Coruña.
19.45
Debate y Mesa Redonda.
21.00
Cierre y entrega de diplomas.

Prazo e formalización de inscripcións

O prazo de inscripción permanecerá aberto dende o 12 de Maio ata o 20 de Xuño, ambos incluidos. Os asistentes que por razóns xeográficas ou outras circunstancias non poidan recoller os ingresos de pago efectuarán a correspondente transferencia bancaria a conta 0049.5030.15.2516011262, correspondente a oficina principal do BSCH na Coruña.

Precio de Inscripción

Só inscripción: 18
Inscripción e comida: 40
Inscripción e libro: 38
Inscripción, comida e libro: 60

Unha vez efectuado o pago, enviarase o resguardo ou o orixinal da transferencia, xunto coa folla de inscripción a Secretaria do Instituto. A lista de admitidos publicarase nesta páxina web.

 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007