Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

"Xornada sobre o cambio climático e o medio marino"

 

 Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar y data de celebración

1 de Xullo de 2004. Castelo de Santa Cruz (CEIDA), Oleiros, A Coruña

Descripción e obxetivos

A xornada está organizada polo Instituto Universitario de Estudios Marítimos, baixo a dirección do Profesor D. Fernando González Laxe e coordinado pola Dra. Dna. Fernanda Miguélez Pose, Profesora de Física da Materia Condensada.

A xornada, convalidable por un crédito de libre configuración ou un curso de 10 horas, está dirixida a estudiantes, especialmente das titulacións de Enxenería, Arquitectura, Economía, Bioloxía, Marina Civil, Química, ou Ciencias do Mar; a docentes e especialistas das actividades marítimas; e a toda persoa interesada no tema do Cambio Climático e os seus posibles escenarios de evolución.

Programa da xornada

9:00
Recepción de asistentes
9:15
Acto de apertura a cargo de Dna. Concepción Herrero, Vicerreitora de Investigación da UDC; D. Carlos Vales Vázquez, Director do CEIDA; e D. Fernando González Laxe, Director do Instituto Universitario de Estudios Marítimos
9:30
Primeira Ponencia: "Cambio Climático: Xeneralidades" D. Luis Balairón, Instituto Nacional de Meteoroloxía. Membro do Panel Internacional para o Cambio Climático (IPCC).
10:45
Segunda Ponencia: "Cambio Climático e Enerxía" D. Emilio Menéndez Pérez. Universidad Autónoma y Universidad Politécnica de Madrid.
11:45
Pausa Café
12:00
Terceira Ponencia: "Evidencias e efectos dos cambios globais sobre o océano" D. Emilio Fernández Suárez. Universidad de Vigo.
13:00
Mesa Redonda e Debate.
14:00
Comida.
16:00
Cuarta Ponencia: "Captación de CO2 antropoxénico no Atlántico" Dna. Aida Fernández. Instituto de Investigacións Marinas. CSIC. Vigo.
18:00
Pausa Café.
18:30
Quinta Ponencia: "O reto que propón Greenpeace" D. Emilio Rull, Green Peace.
19:45
Debate e Mesa Redonda.
21:00
Peche e entrega de diplomas.

Prazo e formalización de inscripcións

O prazo de inscripción permanecerá aberto dende o 12 de Maio ata o 25 de Xuno, ambos incluidos.

Máximo 95 plazas

Prezo de Inscripción: 18

Unha vez efectuado o pago, enviarase o resgardo ou o orixinal da transferencia, xunto coa folla de inscripción a Secretaria do Instituto.

 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007