Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

Análise económico das repercusións derivadas dos danos mediambientais causados polos vertidos de hidrocarburos no medio mariño

 

 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981 167 000 (extensión 2463)
Fax: 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Lugar e data de celebración

28 de novembro de 2007.

Programa da xornada

09:30
Recepción e entrega de documentación
09:45
Presentación:
Jose María Barja Pérez, Rector Magnífico da Universidade da Coruña
Purificación Morandeira Carreira. Directora General del CEPRECO. Centro para a prevención e loita contra a contaminación maritíma e do litoral
Fernando González Laxe. Director del Instituto Universitario de Estudios Marítimos Universidade da Coruña.
10:00
Javier Sanz Larruga. Departamento de Dereito Público Especial Universidade da Coruña
10:30
Maria do Carmen García Negro. Departamento de Economía Aplicada Universidade de Santiago
11:00
Javier Prado Dominguez. Departamento de Economía Aplicada. Universidade da Coruña
11:30
Pausa café
12:00
Dolores Garza Gil. Departamento de Economía Aplicada Universidade de Santiago
12:30
Maria Xosé Vázquez. IDEGA Universidade de Santiago
13:00
Maria Loureiro. Departamento de Economía Aplicada Universidade de Santiago de Compostela
13:30
Ricardo Garcia Mira. Departamento de Psicoloxía Ambiental Universidade da Coruña
14:00
Conclusions: Marta García Pérez. Departamento de Dereito Público Especial Universidade da Coruña
14:30
Comida

17:00

Taller de traballo/visita institucional

 

Organizan
Colaboran
Participan

UL. University of Limerick, (Ireland)

FEUP. Facultade de Engenharia da Universidade do Porto, (Potugal)

Porto de Leixoes

École Nationale supérieure díngênieurs
Espacio Atlántico
Unión Europea


 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007