Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

“Xornada sobre Portos de Abastecemento Enerxético e Ecoeficiencia Portuaria”

 

 Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar y data de celebración

4 de maio de 2006. Escola Tecnica Superior de Enxeneiros de Caminos, Canais e Portos

Certificación

Entregarase un certificado a todos os asistentes a xornada. Solicitada a convalidacion da xornada como equivalente a un credito de libre configuracion da Universidade da Coruna.

Programa da xornada

8.45
Recepcion de asistentes
9:00
Acto de apertura a cargo do Director da Escola Tecnica Superior de Enxeneiros de Caminos, Canais e Portos, D. Manuel Casteleiro Maldonado, Dona Fernanda Miguelez Pose e D. Fernando Gonzalez Laxe
9:15
Abastecemento enerxetico. Escenarios de futuro. D. Andres Feijoo Lorenzo (Universidade de Vigo)
09:45
Espana como unha “Illa” enerxetica. D. Emilio Menendez Perez (Universidad Autonoma de Madrid)
10:30
A enerxia en Galicia. D. Xoan Ramon Doldan Garcia (INEGA)
11:15
11.15 Pausa cafe
11:45
Mesa Redonda sobre Ecoeficiencia portuaria e novos retos. D. Andres Guerra Sierra (Puertos del Estado), D. Jose Alvarez Diaz (Sociedade Galega de Medio Ambiente) y D. Fernando Gonzalez Laxe
14:00
Xantar
15:45
Portos de carbon. D. Jose Angel Bajo Vazquez (UNION FENOSA)
17:00
Portos de graneis liquidos. D. Francisco Silva Castano (Forestal do Atlantico)
18.15
18.15. Pausa cafe
18:45
Portos de gas. D. Manuel Alonso Diaz (REGANOSA)

19:30

Transporte e almacenamento de gas natural licuado. D. Ignacio de Miguel Camacho (UNION FENOSA GAS)
20:00 Os portos. Ubicacion. Impactos. D. Juan Acinas Garcia (Universidade da Coruna)
20:30 Caso do porto corunes. D. Ignacio Villar Garcia (Autoridade Portuaria de A Coruna)
  21.00. Test avaliable sobre a tematica tratada
  21.45. Clausura

Prazo e formalización de inscripcións

O prazo de inscricion permanecera aberto ata o 3 de maio.

Precio de Inscripción

Só inscripción: 18 Euros

Unha vez efectuado o pago, enviarase o impreso de pago ou copia da transferencia, xunto co impreso de inscricion debidamente cumprimentado, a Secretaria do Instituto Universitario de Estudios Maritimos.

Os asistentes que, por razons xeograficas ou outras circunstancias, non poidan recoller os impresos do pago, efectuaran unha transferencia bancaria na conta 0049.5030.15.2516011262


 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007