Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

Xornada sobre o Papel dos Portos no Desenvolvemento da Euro-rexion Galicia Norte de Portugal

 


Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar e data de celebración

29 de novembro de 2006. Salon de Graos, Facultade de CC Economicas e Empresariais da Universidade da Coruna. Campus de Elvina

Certificación

Entregarase un certificado a todos os asistentes a xornada.

Programa

 
9:00
Acto de apertura a cargo do D. Fernando Gonzalez Laxe e de Dona Isabel Novo Corti (Universidade da Coruna)
9:30

Politicas de Transporte e a nova xeografia economica. D. Antonio Teixeira (Universidade de Porto. Portugal)

10:30

O papel das areas loxisticas no crecemento do trafico portuario e no desenvolvemento economica do area de influencia portuaria. D. Joan Alemany (Revista Portus)

11:30
Pausa Café
12:00
Mesa Redonda: A situacion dos portos da Euro-rexion: vantaxes e inconvenientes D. Vicente Irisarri Castro (Portos de Galicia) D. Macario Fernandez- Trueba Alonso (Autoridade Portuaria de A Coruna) D. Santiago Perez Torres (Perez Torres Maritima, S.L. ) Moderador: D. Fernando Gonzalez Laxe
13 : 30
Clausura

 

Prazo e formalización de inscripcións

prazo de inscricion permanecera aberto ata o 28 de novembro. Debe remitirnos o impreso de inscricion, debidamente enchido cos seus datos, a Secretaria do Instituto Universitario de Estudios Maritimos

 

 

 
 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007