Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

Actividade docente

 

-Xornada sobre o Papel dos Portos no Desenvolvemento da Euro-rexion Galicia – Norte de Portugal
Xornada sobre Vulnerabilidade da Costa frente aos Verquidos Maritimos
II Xornadas Internacionais sobre Seguridade Maritima e Medioambiente
Xornada sobre o turismo nautico en Galicia: Planificacion e Xestion de Portos Deportivos
Xornada sobre o cambio climático e o medio mariño
Xornada sobre desenvolvemento dos espacios litorais en Galicia
Xornada sobre enerxía e sostenibilidade. Incidencia no medio mariño
Xornadas patrimonio marítimo como recurso económico
Xornada sobre teledetección de pesquerías e predicción de mareas vermellas
IX Xornadas técnicas de difusión do sector pesqueiro
Xornada sobre seguridade marítima
Xornada sobre sostenibilidade pesqueira e xestión dos recursos
 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007