Convocatorias autonómicas

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Axudas para a atracción e retención de talento investigador posdoutoral

Axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG 2020

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas 2020

Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG-2019

Axudas da Xunta de Galicia - Fulbright para estancias de dous anos en EEUU para doutores novos


Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación


Axencia de Turismo de Galicia

Convocatoria de axudas  para a organización de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia


Axencia Galega de Innovación