Identidade corporativa

No menú, na sección material, pódense descargar modelos de oficios, folla xenérica, cartas e outras aplicacións para o seu uso inmediato.

Para respectar a uniformidade nos documentos administrativos, non é recomendable cortar e pegar o logotipo.

Están preparadas máis aplicacións (certificados, convenios, diplomas) que estarán dispoñibles proximamente na nosa intranet.

logoUDC375x250