I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica

Asociación Española de Estudios Lexicográficos (AELex)
Universidade da Coruña

A Coruña, del 14 al 18 de septiembre de 2004

Univ. da Coruña


   

Boletín de inscrición
 

Nome ........................................................................................................

NIF ou pasaporte .........................................

Enderezo....................................................................................

Localidade ............................................... C.P. ..........................

Provincia ............................................ 

Teléfono ................................. Fax ................................

E-mail..... ...........................................................

Profesión .........................................................

Centro de traballo ...............................................................................

Presenta comunicación ...............  

Título .............................................................................................................Non esqueza remitir con este boletín copia do ingreso do importe da inscrición.

 


Grupo de lexicografía
Departamento de Filoloxía Española e Latina
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira.   15071 A Coruña
http://www.udc.es/grupos/lexicografia
Correo electrónico: lexicogr@udc.es
Tel.: +34 981 167000 ext. 4703


Castelán

English