Claustro Universitario

O Claustro é o máximo órgano de representación da comunidade universitaria, ao que corresponde a elaboración dos Estatutos.

O Claustro é convocado polo reitor, logo de acordo da Mesa do Claustro , e segundo o seu Regulamento de réxime interno.

Funcións

Funcións que lle corresponden ao Claustro

Composición

Julio E. Abalde Alonso

Carlos Aymerich Cano

Ramón del Valle López

Acín Villa Esperanza
Agrasar Cruz Carlos María
Alfaya Lamas Elena
Alonso Betanzos María Amparo
Alonso Seoane María Jesús
Álvarez Lata Natalia
Álvarez Barbeito Pilar
Amor López Margarita
Andrade Garda José Manuel
Armas Diéguez Pedro Ramón
Artiaga Díaz Ramón Pedro
Arza Arza Neves
Avecilla Porto Fernando Francisco
Ávila Álvarez Adriana I.
Baaliña Insua Álvaro
Bas López María Begoña
Blanco Louro Amalia
Blanco Lorenzo Enrique Manuel
Blas Varela Andrés Manuel De
Bobo Arce Marta
Busto Lago José Manuel
Cabalar Fernández José Pedro
Cabeza Gras Óscar
Cacheda Seijo Fidel
Calvo Silvosa Anxo Ramón
Calvo Rolle José Luís
Cámara Ruíz Juan
Canle López Moisés
Carreiro Otero María Concepción
Castedo Ribas Luís
Casteleiro Maldonado Manuel
Castro García Socorro
Colominas Ezponda Ignacio
Couto Cantero Pilar
Cudeiro Mazaira Francisco Javier
Dapena Janeiro Adriana
Delgado Martín Jorge José
Díaz Varela José
Díaz Casás Vicente
Doallo Biempica Ramón
Dopico Calvo Xurxo
Esteban Gómez David
Estévez Saa José Manuel
Estévez Pérez María Graciela
Fernández Castro Ángel Santiago
Fernández Sánchez Jesús José
Fernández Ferreiro Manuel
Fernández Ibáñez María Isabel
Fernández Rodríguez Nuria
Filgueira Vizoso Almudena
Francisco Fernández Mario
Fuentes Boquete Isaac Manuel
Gabriel Fernández Narciso De
Gambau Pinasa Vicente
García Diez Ana Isabel
García Lorenzo Antonio
García Sánchez María Matilde
García De La Torre María Pilar
García Núñez Moisés Alberto
García Mira Ricardo Antonio
García Vázquez Sonia
García Real Teresa Juana
González Gurriarán Eduardo
González García Luís
González Penedo Manuel Francisco
González Taboada María
Graña López Manuel Ángel
Hermo Sánchez Víctor Manuel
Hernández Pereira Elena María
Hernández Ibáñez Santiago
Hervella Nieto Luís María
Iglesias Galdo Ana María
Iglesias Antelo Susana
Jácome Pumar María Amalia
Ladra González Susana
Legeren Molina, Antonio
Lema Fernández Carmen Socorro
Lizancos Mora Plácido
Lombardía Cortiña María José
López González Cándido Jaime
López Rey José Antonio
López Fernández María Teresa
Lorenzo Modia María Jesús
Louzán Lago Felipe
Mariz Pérez Rosa María
Martínez Abella Fernando
Martínez Lage María Isabel
Martínez López María Josefa
Martínez Cebeira Montserrat
Martínez Filgueira Xosé Manuel
Meijide Failde Rosa
Miguélez Pose Fernanda
Mirás Araujo Jesús
Moskowich-Spiegel Fandiño Isabel
Mourelle Espasandín Estefanía
Muñoz Cantero Jesús Miguel
Navarrina Martínez Fermín Luis
Naveira Fachal Horacio
Naya Fernández Salvador
Nicolás Costa Ginés
Novo Corti María Isabel
Otero Chans María Dolores
Otero Piñeiro María Victoria
Pásaro Méndez Eduardo José
Pazos Sierra Alejandro
Pena Agras José Daniel
Peña López Fernando
Pérez Caramés Antía
Pérez Vega Gilberto
Pérez Valcarcel Juan Bautista
Pernas Alonso María Inés
Platas Iglesias Carlos
Puente Aba Luz María
Ramírez Gómez María Del Carmen
Rego Veiga Gustavo
Rodríguez Bugarín Miguel Domingo
Rodríguez Yáñez Santiago
Roura Gómez Santiago Antonio
Saavedra Otero Emilio
Sabín Díaz Patricia
Sánchez Bello Ana
Sánchez Blanco Concepción
Sánchez Santos José Manuel
Sánchez Quinzá-Torroja Juan Manuel
Sánchez Rei Xosé Manuel
Santos Paz José Carlos
Santos Del Riego Sergio Eduardo
Seijas Macías José Antonio
Serantes Pazos Araceli
Servia García María José
Sierra Palmeiro María Elena
Soraluce Blond José Ramón
Sucasas Peón Juan Alberto
Tobar Vidal María José
Torre Fernández Enrique De La
Torres Miño Araceli
Touriño Domínguez Juan
Tuimil López José Luís
Varela Feal Nuria Esther
Vázquez Rodríguez José Antonio
Veiga Fernández Luís Ángel
Vidal Martín Concepción

Alonso Alonso Patricia 
Andión Fernández, José Manuel
Anido Martínez Cristina
Calo Blanco Aitor
Camba Fabal Carolina
Candedo Gunturiz María Dolores 
Canosa Domínguez Nereida María
Crespo González Cristóbal
Fernández-Gago Longueira Paula María
García Fontán Cristina
Gil Manso Pedro
López Rivadulla Francisco Javier
López Bahut María Emma
Méndez Salgueiro José Ramón
Míguez González Marcos
Pardo Carballido Carmen
Paz Lamela Ramón Santiago
Piñeiro Otero María Teresa
Regueiro Diehl María Mercedes
Rodríguez Roiloa Sergio
Rosende Bautista Carolina
Sánchez Fernández María Dolores
Santomé Couto, Emilio
Santos Couceiro Rafael
Seoane Nolasco Antonio José
Sobrido Prieto Natalia
Suárez Brandariz Roberto
Suárez Garaboa Sonia María
Viana Moldes Inés

Kevin Álvarez Espiñeira
Sergio Artime Muñiz
Noelia Bastón Pérez
Iván Benavides Cabezas
Erea Blanco Gallego
Carmen Boo Rivas
Pablo Cabaleiro Cerviño
Rubén Campelo Camarero
Jaime Caneiro Costoya
David Carballo Beltrán
Cristina Casal Rey
Lucía Cernadas Varela
Daniel Cotelo García
Ricardo Couso López
Daniel Crespo Cidrás
Marcos Daporta González
Ignacio Delgado Ferreiro
Pablo Escariz Rancaño
Gonzalo Faya Filgueiras
Andrea Feliz Calvo
Eduardo Javier Ferro Sastre
Olga Gago Domínguez
Anabel García Simón
Alba García Fariña
Zaida García Requejo
Sabela González Fernández
Charlene María Harriswangler Harriswangler
Diego Hermida Carrera
Cynthia Hernández Pérez
Lydia Iglesias Ferreiro
Michael Juan Sierra
Juan Simón López Fernández
Belén López Miranda
Rocío López López
David Monteagudo Muíño
José Manuel Montero Castiñeira
Miguel No Gómez
Carlos Nogueira Souto
Andrea Ogando Fernández
José Ramón Ordás López
Miguel Paramio Santamaría
Lucas Antón Pastur Romay
Damián Pazos Taboada
Paula Pérez Domínguez
Adrián Pérez Diéguez
Sonia Rodríguez Beltrán
Daniel Rodríguez Álvarez
Gabriel Rodríguez Leva
Brais Rodríguez Varela
Gemma Rojo López
Hugo Sánchez Rilo
Miguel Soro López
Ricardo de la Uz Fernández
Noelia Vazquez Abelenda
Javier Vázquez Jorge
Iván Vázquez Villar
Paula Vázquez Arce
Manuel Joaquín Vidal Lamela
Daniel Román Villaverde Campos

Abelleira Bouza Domingo
Arenas Balsa María de la Paz
Bouzas Gómez José Antonio
Calviño Añón Francisco Javier
Comesaña Pérez María Pilar
Dapena Sieiro María
De Lorenzo Martínez Santiago
Fernández Casal María Montserrat
Freire Aldao María Dolores
Garea Garea Miguel
González Hombre José Manuel
López Canosa Rosa María
Magdaleno Juncal Ana
Marín Vázquez Isabel
Nuez Sánchez Roberto Joaquín
Portela Fernández Xosé Manuel
Rodríguez Barba Ana María
Suárez Sánchez José Manuel
Vázquez Serantes María Ángeles
Vidal Seoane María Belén

 

Actas das sesións do Claustro