Adaptación ao EEES da Facultade de Dereito

Proxecto premiado na categoría obra novel nos XV Premios do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (febreiro de 2013)

Facultade de Dereito (c) Facultade de Dereito