Oferta cursos 2020-2021

Máster

M. Comunicación Deportiva

 

M. Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá

 

M. Desenvolvemento de Software e Negocio Dixital

 

M. Deseño Arquitectónico_Esp Arq. de Aloxamentos Turísticos Santiago de los Caballeros

M. Deseño Arquitectónico_Esp Arq. de Aloxamentos Turisticos Santo Domingo

M. Deseño Arquitectónico_Esp Arq. de Interiores Santiago de los Caballeros

M. Deseño Arquitectónico_Esp Arq. de Interiores Santo Domingo

 

M. Enxeñaría de Estruturas e Materiais Aeroespaciais

 

M. Innovación e Estratexia Dixital da Empresa

 

M. Intervención e Coidado Familiar

 

M. Loxística e Transporte

 

M. Promoción de Actividade Física Saudable en Adestramento Adaptado a Patoloxías

 

M. Valoracion e Intervención en Xerontoloxía e Xeriatría

 

M. Xestión e Planificacion Portuaria e Intermodalidade

 

Cursos de Especialización

C.E. Adestramento Adaptado a Patoloxías

 

C.E. BIM -Building Information Modeling

 

C.E. Coaching mixto

C.E. Coaching virtual

 

C.E. Cumprimento Legal e Privacidade (Responsabilidade Xurídica e Protección de Datos)

 

C.E. Didáctica Escolar da Teoloxía Católica

 

C.E. Dirección de centros deportivos

 

C.E. Estratexia Dixital da Empresa

 

C.E. Orientación Laboral

 

C.E. Planificación e Comunicación para a Promoción da Actividade Física

 

C.E. Responsabilidade Civil e Seguro

 

C.E. Sustentabilidade e Innovación Social

 

C.E. Xerencia de Riscos e Seguros (Plan Inicia Gerenciarys)

 

C.E. Xestión Empresarial da Innovación

 

Cursos de Formación Específica de Posgrao

C.F.E.P. Avanzado en Orientación Laboral Aberta

 

C.F.E.P. Fundamentos de Dereito Púbilco Global

 

C.F.E.P. Introdución e Iniciación ao Coaching presencial

C.F.E.P. Introdución e Iniciación ao Coaching virtual