Aplicacións dos modelos econométricos para reducir a incertidumbre na toma de decisións: O consumo de enerxía eléctrica en España

Autor

Alfonso Villamil, Miguel

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

27/06/2017

Estudo

650G01V02 - Grao en Ciencias Empresariais

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Arranz Pérez, Matilde
  • Ramil Díaz, María Concepción

Tribunal

  • Secretario/a: García Álvarez, María Teresa
  • 1º Vocal: García-Carro Peña, María Beatriz
  • 2º Vocal: Mirás Araujo, Jesús