Buque Remolcador de Porto e de Altura. Propulsión Dual

Autor

Dopico Saavedra, David

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

19/12/2016

Estudo

730G02V01 - Grao en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Centro

730 - Escola Politécnica Superior

Director(es)

  • Villa Caro, Raúl

Tribunal

  • 1º Vocal: Pena Agras, José Daniel
  • 2º Vocal: Míguez González, Marcos
  • Secretario/a: Díaz Casás, Vicente