Promoción turística nas redes sociais: o caso dos balnearios galegos en Facebook

Autor

Alcalde Silveira, Andrea

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

05/09/2016

Estudo

611G02V01 - Grao en Administración e Dirección de Empresas

Centro

617 - Facultade de Economía e Empresa

Director(es)

  • Rodríguez Vázquez, Clide
  • Rodríguez Fernández, María Magdalena

Tribunal

  • Secretario/a: Rodríguez Vázquez, Clide
  • 1º Vocal: García Arthus, Emilia Luísa
  • 2º Vocal: Pena López, José Atilano