Sociedade de gananciais e herdanza

Autor

Alonso Pérez, Yolanda

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

28/06/2016

Estudo

612G01V01 - Grao en Dereito

Centro

612 - Facultade de Dereito

Director(es)

  • López Suárez, Marcos Antonio

Tribunal

  • 1º Vocal: Cámara Ruíz, Juan
  • Secretario/a: Rodríguez Docampo, María José
  • 2º Vocal: Barrio García, Gonzalo Antonio