Estudo e implementación dun convertedor AC/DC para o control dun motor de corrente continua do laboratorio

Autor

Álvarez Acevedo, Francisco

Curso académico de defensa

2015/2016

Data de defensa

19/02/2016

Estudo

770G02V01 - Grao en Enxeñaría Eléctrica

Centro

770 - Escola Universitaria Politécnica

Director(es)

  • Calvo Rolle, José Luís
  • Fernández Serantes, Luis Alfonso

Tribunal

  • 1º Vocal: Pérez Serantes, Roberto José
  • Secretario/a: Rivas Rodríguez, Juan Manuel
  • 2º Vocal: Vega Vega, Rafael Alejandro