Proxecto de urbanización do Plan Parcial SURPP B1 e B2 en Barraña, Boiro.

Autor

Alcalde Triñanes, Diego

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

09/07/2015

Estudo

632G01V01 - Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Maciñeira Alonso, Enrique Guillermo

Tribunal

  • 1º Vocal: Maciñeira Alonso, Enrique Guillermo
  • Secretario/a: Antón Casado, Arturo
  • 2º Vocal: Rodríguez Pardo, Juan Antonio