Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral

Autor

Alonso Castro, Adrián

Curso académico de defensa

2014/2015

Data de defensa

29/06/2015

Estudo

612G01V01 - Grao en Dereito

Centro

612 - Facultade de Dereito

Director(es)

  • Aba Catoira, Ana María

Tribunal

  • 2º Vocal: Cámara Ruíz, Juan
  • Secretario/a: García Pérez, Rafael
  • 1º Vocal: Aymerich Cano, Carlos Ignacio